GARANTII KUNI 23 AASTAT:

SIHGA annab SIHGA kinnitusvahenditele toimivusgarantii 23 aastat juhul, kui neid on kasutatud ja paigaldatud vastavalt SIHGA poolt väljastatud kasutusjuhenditele ja ette nähtud kasutuskohtades.

Kui 23 aasta jooksul peale ostu ilmnevad defektid, mis võivad lõppeda või on lõppenud toote purunemisega, siis SIHGA asendab defektse toote. Asendustoode tarnitakse peale asjakohase eksperdi kontrolli tasuta edasimüüjale, kes selle oma kuludega lõppkliendile edasi toimetab.

SIHGA ei vastuta garantiiperioodil väljavahetatud toote paigaldamiskulude ja väljavahetamisega kaasnevate muude kulude eest.

NÕUDED JA TINGIMUSED:

Vastupidavus ilmastikutingimustele, oksüdeerumisele ja UV-kiirgusele kehtib arvestades Kesk-Euroopa ilmastikutingimusi, metallist kinnitusvahenditele 23 aastat ja plastist kinnitusvahenditele 15 aastat. Toote pinnavärvi muutused on lubatud.

Viimistlemisel võib kasutada pinnaviimistlusvahendeid, mis ei sisalda orgaanilisi lahusteid või aromaatseid hüdrokarbonaate sisaldavaid lahusteid.

Kasutada ja paigaldada alati vastavalt SIHGA paigaldusjuhenditele.

Ettenähtud kasutustemperatuurid on -30°C kuni +70°C staatilisel koormusel. Madalamal või kõrgemal kasutustemperatuuril kasutamise korral on garantii kehtetu.

Keemiliselt saastunud keskkonnas kasutamisel (tööstuspiirkonnad), eriti kõrge väävli või kloriini sisaldusega ainetega kokkupuutel (H2SO4, HCl) on garantii kehtetu.

Kasutades tooteid osaliselt või täielikult vee all, on garantii kehtetu.
 

REKLAMATSIOONIDEST TEATAMISE KORD

Kui on ilmsiks tulnud toote defekt, tuleb sellest koheselt, hiljemalt 14 päeva jooksul kirjalikult teavitada SIGHA esindajat ning saata reklamatsiooni kohta võimalikult täpne info (reklameeritav toode, kogus, ostudokument ja defekti kirjeldus, võimaluse korral pildid).

SIHGA esindajale tuleb tagada piiramatu ligipääs reklamatsiooni objektile, et saaks inspekteerida toote kasutuskohta, vastavust toote kasutustingimustele ja paigaldusjuhendile, uurida reklameeritavat toodet ja vajadusel pildistada.

Garantiile laienevad tootjamaa Austria seadused, garantiist tulenevad võimalikud kohtuvaidlused lahendatakse Austria kohtus.